Nya framsteg i modeindustrin

Modeindustrin har varit en växande och mycket vacker industri sedan 1800-talets slut och har under 2000-talet bara fortsatt att växa. Mode är så mycket mer än kläder då den förkroppsligar kreativitet, teknik, mänskligt nöje och samhället i stort. I många avseenden har modeindustrin varit en blomstrande bransch i många länder, men samtidigt haft negativa konsekvenser för miljön. Det finns inget enskilt modeföretag som står för dessa belastningar, däremot diskuteras det om att hela modeindustrin måste ta sitt ansvar gällande dessa miljöutmaningar som finns och kommer att uppstå i framtiden. För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle, krävs det enligt många prognoser att branschen möter kraven som finns idag. Här kommer den nya tekniken att få en viktig roll eftersom teknologisk innovation kan hjälpa modeindustrin att förhindra föroreningar. Samtidigt är det viktigt att produkterna fortfarande har rimliga priser, vilket betyder att vetenskapen måste gå först för att kunna utveckla tekniker som förbättrar och håller igång ekonomin.

Nya textiler och material

Utmaningarna i modebranschen är många men det börjar med materialen och textilerna som används, eftersom det är en stor del av problemet idag. Många modeföretag arbetar idag med att försöka hantera sina produkter på ett mer hållbart sätt, genom att återvinna gamla textiler. Genom att tänka på produkterna från ett livscykelperspektiv kan modeföretagen och konsumenter påverka industrin på ett positivt sätt. Företag som H&M arbetar aktivt med återvinning idag. Det handlar dels om att arbeta med tekniker som gör det möjligt att ta fram hållbara textiler med mindre belastning på miljön och samtidigt ha kvaliteter som anses relevanta för modeindustrin. Ännu en viktig diskussion i detta sammanhang är modeskaparnas intresse av att ta fram produkter som är skapade efter återvinning och miljöpåverkan, då de är delaktiga i att skapa nya trender. Ett gemensamt element i miljöfrågan är viljan att sträva för miljörelaterade material och användning, för att kunna skapa en hållbar industri i längden.