En miljömedveten bransch

Modevärldens mest utmanande frågor har de sista åren varit miljöfrågan, eftersom det är en industri som ständigt går igenom förändringar och frestar på miljön starkt med sina produkter. I Sverige har modebranschen de senaste åren försökt att satsa stora pengar på att bygga en mer hållbar industri, eftersom målet är att minska miljöutsläppen. Det finns idag många olika grupper i Sverige som jobbar med att göra modeindustrin mer hållbar och med ett stort engagemang bland konsumenter är det en trend som kommer att bli viktigare framöver.

Kan modeindustrin bli hållbar?

I en industri som hela tiden förändras är det av stor vikt att modeindustrin arbetar för att göra branschen mer hållbar, då tillverkningen av textiler idag inte är särskilt miljömässigt hållbar. Det betyder att de allra flesta kläder som köps av konsumenter inte är miljövänliga, då produkterna tillverkas av material som använder sig av bekämpningsmedel, vatten och andra varor som skadar miljön och dess arbetare. Utöver detta så är produktionerna inte heller särskilt rena då modeindustrin använder sig av kemikalier vid tillverkning av billiga textilmaterial såsom polyester. Läs mer om miljövänligt svenskt mode idag. Även transporter och tryckning av reklam samt påsar är problematiska från ett miljöperspektiv. Genom att ändra sättet att tillverka kläder, skor och modeprodukter kan modeindustrin leda vägen till en mer ekologisk och ekonomisk hållbar industri. Det handlar främst om att ändra attityder och sättet man producerar modeprodukter genom att se till att dessa produkter är socialt hållbara, ekonomiskt hållbara samt ekologiska – vilket betyder att industrin måste jobba aktivt med dessa frågor. Många företag har redan börjat arbeta mer ekologiskt, såsom brittiska Stella McCartney, som bara säljer veganska produkter i sitt sortiment.