Jämför MC försäkringar- Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår det trafikförsäkring och delkasko. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag för att få framföra fordonet. Försäkringen täcker skador som sker på tredje man, det vill säga på person eller personens egendom. Skulle ej en trafikförsäkring finnas tecknad blir ägaren ålagd med en straffavgift på 104 kr dagen. Delkasko innebär även skydd mot skador på egen egendom i form av:

• Glas- skador på glas, till exempel stenskott eller krosskador.
• Brand- i motor eller kaross. Orsakade av kortslutning eller bensinläckor.
• Maskin- skador på motor eller elektronik. Upp till en viss ålder eller körsträcka.
• Bärgning- av fordon, förare och passagerare.
• Rättskydd- Ekonomiskt skydd vid eventuell tvist.
• Stöld- av bilen eller skador uppkomna under en stöld. Täcker även monterade objekt tex. stereon. Lösa föremål täcks endast av hemförsäkringen.

Självriskerna och premierna hos olika försäkringsbolag kan variera. Det är därför viktigt att jämför MC försäkringar för att få ett så bra pris som möjligt.

Helförsäkring – Att jämföra en MC försäkring.

I en helförsäkring ingår trafikförsäkring, delkasko och vagnskada. Vagnskadan täcker skador orsakade av föraren själv på det egna fordonet i samband med trafikolycka eller skadegörelse. I vagnskadan ingår alltid en valbar självrisk utifrån en premie. Ju högre självrisk ju lägre premie. Ju nyare MC, desto större anledning att ha helförsäkring. Varje försäkringsbolag har sina egna bonussystem. Man bör känna till aktsamhetskraven för att försäkringen ska gälla fullt ut. Priset på försäkringen beräknas på motorcykelns modell, motorstorlek och viktklass. Premien påverkas även av åldern på föraren samt hur länge körkort med motorcykelbehörighet har innehafts. Vid tecknandet av en försäkring ställs frågor så som:

• Parkering nattetid
• Skyddsutrustning som används
• Omfattning av försäkringen
• Om man är medlem i Sveriges MotorCyklister
• Om motorcykeln har ett marknadsvärde över 250.000 kr
• Om det finns andra förare som kör motorcykeln

Vissa försäkringar gäller endast i Sverige men de flesta gäller i EU-länderna samt ESS-länder. Trafikförsäkringen däremot gäller i hela världen.